Η Αριστοτελική Ηθική Ως Οντολογία: Φρόνησις, Τέχνη, Σοφία 2000